Idrettshallene fortsatt stengt – mangler vaskepersonell

foto