Nye inngripende tiltak for idretten: Her er regjeringens restriksjoner