Vinden tok kvinnenes hopprenn i kombinert – Westvold Hansen fikk ikke forsvare ledelsen

foto