OL-problemet vokser. Norsk idrett er på defensiven.