Kolstads nye stjerne har kjøpt bolig til over ti mill.

foto