Gjennom «Stiftelsen VI» er Kjell Inge Røkke og Aker er inne med 140 mill. kroner over fem år for å styrke paraidretten og gjennom idretten gi folk med nedsatt funksjonsevne like muligheter til et fullverdig liv.

I januar 2021 brøt stiftelsen med Olympiatoppen og Idrettsforbundet i protest mot at NIF ikke ga parautøverne noe av daværende kulturminister Abid Rajas spesielle Tokyo-midler – fordi OL og Paralympics måtte utsettes med ett år og ga økte utgifter.

– Idretten har erkjent at dette var feil. Det har gått ett år, som idretten har brukt godt til å utvikle hovedprinsipper og forankre den i sine organer, sier Øyvind Eriksen om den ambisiøse femårsplanen som Norges Idrettsforbund torsdag la frem for norsk paraidrett.

– Hva kan du si om idrettens reaksjon på at dere brøt med dem i protest?

– Noen ganger er det viktig at vi er en tydelig røst for dem som vi representerer. I denne saken har vi ikke bare vært en tydelig røst, men også vært en aktiv pådriver og samarbeidspartner i utviklingen av det som Idrettsforbundet nå lanserer, sier Aker-sjefen til VG.

– Skal dere nå betale hele gildet?

– «Stiftelsen VI» fortsetter å bidra med betydelige midler, men vi skal ikke være alene. Dette må være et spleiselag forankret på felles verdier og felles ordninger - der også Idrettsforbundet må bidra.

Øyvind Eriksen bruker ordet «paradigmeskifte» om Norges Idrettsforbunds nye plan for mennesker med funksjonsnedsettelser.

– Dette er viktig ikke bare for idretten, men også for næringslivet og samfunnet generelt.

– Hva kan du si om Idrettsforbundets reaksjon?

– Den har vært veldig konstruktiv! «En skal aldri kaste bort en krise», heter det jo. NIF ved Berit Kjøll har vist godt lederskap og nettopp gjort denne situasjonen til en mulighet for norsk idrett og det norske samfunnet. Det er «Stiftelsen VI» takknemlig for, sier Øyvind Eriksen, som er styreleder for stiftelsen.

– Nå tar idretten selv eierskap og ansvar for det som burde ha vært en selvfølge - en idrett med like muligheter for mennesker med og uten funksjonsnedsettelser.

Idrettspresident Berit Kjøll er «stolt» over den nye parastrategien, som består av i alt syv punkter, som består av blant annet breddeidrett, toppidrett, anlegg, kompetanse og kommunikasjon.

– Det var veldig viktig å få denne strategien på plass. Vi har en lang vei å gå for å sikre at alle med funksjonsnedsettelse skal vite at de kan gå til et idrettslag og få et tilbud.

– Hva vil du si om bruddet med stiftelsen for ett år siden?

– Jeg pleier å si at «det er aldri så ille at det ikke er godt for noe». Det var en vekker for oss. Vi leverte godt på noen områder, men dårligere på andre områder. Jeg føler at dialogen med «Stiftelsen VI» hele tiden har vært solid og god. De har vært veldig ærlig med hva de mente vi burde ta bedre tak i. Jeg føler at vi er på bra spor for å få til dette løftet.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø sier dette om para-strategien og samarbeidet med stiftelsen:

– Nå har vi fått med oss hele idretten og fått en bevissthet om hva slags kraft idretten kan ha. Det er viktig å huske på at norsk idrett i stor grad er basert på frivillighet, og at ikke så mange av dem har kompetanse til å ta imot en person med funksjonsnedsettelse i klubben.