«Det er sannsynlig at luft og temperaturforhold på innendørs skøyte- og ishockeyhaller er gunstige for overlevelse og spredning av SARS-CoV-2. Vi har også kunnskap om smitte og utbrudd ved ishockey-aktiviteter. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor å unngå organisert trening i ishaller når smitterisikoen i samfunnet tilsvarer risikonivå 4 og høyere. Denne anbefalingen vil legges inn i idrettsveilederen i løpet av 3. februar».

Det skrev Folkehelseinstituttet (FHI) i et brev til statsforvalteren tirsdag, som VG har fått tilgang til.

En rekke topplag i ishockey har hatt smitteutbrudd, og senest i Halden har det vært høy smitte etter aktivitet i Comet Ishockeyklubb.

– Hockey mer risiko

Som følge av dette har Folkehelseinstituttet (FHI) tidligere bestemt at ishaller i «Ring 1-kommunene» ikke skal benyttes - foreløpig frem til 10. februar.

FHI mener det finnes dokumentasjon på at coronaviruset overlever best ved lavere lufttemperatur og ved lav luftfuktighet. FHI mener også at mottakeligheten for luftveisvirusinfeksjon øker under slike forhold.

FHI tror skøytebaners design påvirker muligheten for smitte.

«Skøytebanen er designet for å bremse luftstrømmen og ventilasjonen slik at viruset muligens blir «fanget» i en viss høyde over isen (ca 2-2,5 meter over isen) samtidig som utøverne er i harde fysiske økter som medfører at dråpedannelsen øker og de har nærkontakt med hverandre. Dette medfører at utøvelse av ishockey antagelig har en høyere risiko enn mange øvrige idretter», skriver FHI.

FHI skriver videre at de vurderer at det bør anbefales strengere restriksjoner rundt både ishockeytrening og -kamper. De foreslår trening og kamper utendørs der det er mulig. – Denne diskusjonen kommer ikke overraskende. Vi må se sammen med helsemyndighetene og idrettsforbundet hvordan vi kan justere oss, for å se om det i det hele tatt er mulig å kunne drive med idretten. Vi vil selvsagt delta i dugnaden, sier Tage Pettersen, hockeypresident.

Han forteller at de jobber med ulike planer som innebærer blant annet mindre treningsgrupper og massetesting for toppidretten.

Skøyeforbundet opprørt

Skøyteforbundet forstår ikke at FHIs treningsnekt gjelder dem, da de hevder å ikke ha opplevd noe smitte til sin aktivitet rundt kunstløp og kortbane skøyter.

– Vi er litt opprørte. Vi føler at vi blir skadelidende ut fra en annen idretts smitteutbrudd. Det virker som man glemmer at det er andre idretter uten kontakt, sier Håkon Dahl, generalsekretær i Norges Skøyteforbund.

– Både vi i forbundet og klubbene reagerer, og synes det oppleves lite gjennomtenkt fra FHI. Vi støtter oppunder dugnaden, men opplever dette som urettferdig, sier Dahl.

FHI varsler endringer for individuell trening på isbaner.

«Vi vurderer at risikoen forbundet med utøvelse av individuell idrett i ishaller er lavere enn lagidrett og arbeider nå videre med å formulere disse rådene i idrettsveilederen».