Her er bildet ingen TIL-fans vil se – toppspissen på krykker

foto