Qatar får full VM-støtte i egen region – arabiske land reagerer på «svertekampanje»

foto