Flere får stryk på svak Start-børs. Hva er din dom?

foto