Mens Brann-supporterne mobiliserte, så Kjernen-feltet slik ut

foto