– Det skøyteforbundet gikk ut med var spesielt. Jeg har tatt det opp med dem. Det var særs illojalt og ukollegialt, sier generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund.

Årsaken til hans sterke kritikk av særforbundskollegaen er pressemeldingen – med brevet til FHI – som skøyteforbundets president Mona Adolfsen og generalsekretær Håkon Dahl publiserte onsdag. Bakgrunnen var FHIs beslutning om å stenge alle ishaller i den nyetablerte smittevernring 1.

I brevet til FHI gir skøyteforbundets toppledelse uttrykk for at forbundets utøvere av kunstløp og kortbaneløp synes det er urettferdig.

Fordi de har hatt null smittetilfeller, mens ishockeysporten – som de deler ishallene med – har hatt store utbrudd. Det siste i Halden ishall, der det ifølge generalsekretær Håkon Dahl i Norges Skøyteforbund ikke er kunstløp- og kortbaneaktivitet.

– De kan ha rett i fakta. Men måten de gjorde det på, er jeg uenig i. Gjennom hele pandemien har vi i idretten stått sammen om å tale med en tunge overfor myndighetene. Jeg er veldig overrasket over at de gjør det, sier Ottar Eide med henvisning til innholdet i skøyteforbundets brev til FHI.

Blant annet dette:

«Smitten er utelukkende knyttet til ishockey-aktivitet og Norges Skøyteforbund mener det derfor er helt urimelig at ishallene skal stenges for trengningsgrupper der det ikke er trening med nærkontakt, strenge smittevernhensyn er gjennomført og der det ikke minst ikke har vært ett eneste tilfelle av covid-19.»

Brevet kan leses i sin helhet HER.

Håkon Dahl bekrefter at han i sakens anledning onsdag mottok en e-post fra generalsekretærkollega Ottar Eide.

– Jeg sa til Ottar (Eide) at vi ikke prøver å gå mot hockeyen på noen måte. Samtidig ønsker vi at FHI løfter blikket litt og ser at det er flere idretter i ishallene. Våre utøvere synes det er urettferdig at de blant annet ikke får lov til å trene i Sonja Henie ishall (Frogner i Oslo) etter smitte i Halden ishall, sier Håkon Dahl.

Skøyteforbundets generalsekretær påpeker at FHI mener at ishaller «kan være» smitteutsatt, men at Folkehelseinstituttets eksperter – slik han oppfatter det – ikke er sikre på det. Han sier også at han ikke mener ishockeysporten i smittesammenheng er en versting. Snarere tvert imot.

– Jeg tror de har vært kjempeflinke. Vi setter ikke noe opp mot noe annet. Men det er et faktum at det har vært utbrudd i ishockeymiljøer og at det har vært utbrudd i Halden.

– Du synes ikke brevet er illojalt?

– Nei, jeg synes ikke det. Vi informerte NIF (Norges idrettsforbund) og sa vi opplever det som rart. Av og til må man rope høyt for å få oppmerksomhet. Nakstad (assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad) uttalte at ishaller er hockeyhaller, mens det er flere idretter som bruker hallene, svarer Håkon Dahl.

– Jeg tror Ottar Eide og jeg er venner, men litt uenig i sak. For å være ærlig tror jeg ingen oppfatter det å snakke for sine idretter som illojalt. Det var ikke vår intensjon å trykke andre ned. Det får stå for hans regning hvis han mener det er illojalt, tilføyer skøyteforbundets generalsekretær.

Ps! Den nye ishallen for kunstløp og kortbaneløp i Oslo – Sonja Henie Ishall – har på grunn av smitteverntiltak i praksis hatt en bruksdag siden den var planlagt åpnet 2. januar.