Hele Viking-troppen ble satt i karantene etter at Veton Berisha testet positivt på koronaviruset, og to av lagets kamper måtte utsettes.

– Vi anmoder om at Helse- og omsorgsdepartementet vurderer hvorvidt det kan gis et unntak for toppfotballen slik at karantenen på ti dager for nærkontakter skal kunne erstattes av én negativ test dersom spiller/leder er symptomfri, skriver fotballforbundets generalsekretær Pål Bjerketvedt i søknaden.

Et brev VG har fått tilgang til viser at verken Folkehelseinstituttet eller Helsedirektoratet anbefaler et unntak for toppfotballen.

Helsedirektoratet skriver i brevet til departementet blant annet:

* Slike unntak skaper et uoversiktlig og lite sammenhengende regelverk.

* Det er mange grupper som ønsker seg fritak fra reglene. Et ja til fotballen vil derfor gi «en uheldig opplevelse av ulik behandling».

* Unntak fra karantenereglene bør bare skje «med mindre særlige tunge hensyn tilsier det. Slike hensyn foreligger etter vår mening ikke i denne saken».

Fotballforbundet begrunner søknaden med sportslige og økonomiske argumenter og sier at det er nødvendig å gjennomføre sesongen for å sikre toppklubbenes økonomi. Det argumenteres også med at det i de fleste europeiske ligaer ikke kreves ti dagers karantene ved positive tester i en fotballtropp.

(©NTB)