Uvaksinert Djokovic usikker til prestisjeturneringer i USA

foto