United-slakt i engelske aviser: «Pinlig. Amatørmessig. Ulidelig»