Verden har snart åtte milliarder innbyggere. I Bergen finner du kanskje de to best trente.