Er isolert på hotell i «rød sone»: Kan oppnå sin store drøm til uka