Kjennelsen ble avsagt av Oslo tingrett 29. november.

Viaplay tok ut en stevning mot TV 2 i begynnelsen av september. Der krevde de erstatning for TV 2s bruk av klipp fra totalt 11 Premier League-kamper i perioden 7. til 27. august.

Partene skal møtes i retten i begynnelsen av januar, men den rettslige dragkampen om beviser er allerede i gang.

TV 2 hadde rettighetene til å vise fotballkamper fra engelske Premier League i de 12 siste årene frem til i sommer. Da overtok Viaplay, som sikret seg en avtale frem til 2028.

VG har tidligere omtalt saken.

I rettens slutning pålegges TV 2:

  • Å legge frem eventuelle skriftlige instrukser internt hos TV 2 knyttet til hvilke saker som skal publiseres med videoavspilling på TV2.no som var i kraft eller ble gitt i løpet av august 2022.

  • Å legge frem eventuelt skriftlig materiale internt hos TV 2 knyttet til redaksjonsmøtet som ble avholdt før serierunden helgen 19.–21. august 2022, der man så gjennom helgens kamper og gjennomgikk TV2s retningslinjer for bruk av bilder fra Viaplay.

  • Å legge frem eventuelle skriftstykker (e-poster, notater osv.) fra utgavesjefer hos TV 2 der det er tatt beslutning om bruk av Viaplays utdrag som omfattet av påstanden.

  • Å legge frem alle eventuelle skriftstykker der utgavesjefen hos TV 2 har løftet spørsmålet om bruk av utdrag fra Viaplay til redaksjonell overordnet.

Bevisene må legges frem senest 14. desember, med mindre TV 2 kan begrunne utsettelse på en tilfredsstillende måte.

TV 2 kan anke kjennelsen innen én uke.

– Vi har nettopp mottatt kjennelsen, og vi har foreløpig ikke konkludert, skriver Jan-Petter Dahl, pressesjef i TV 2, i en SMS til VG på spørsmål om de skal anke kjennelsen.

Viaplay tok også VG til retten i fjor. Da tapte VG i tingretten, før partene senere inngikk et forlik i mai 2022. Med forliket inngikk VG et redaksjonelt og kommersielt samarbeid med Viaplay om bruk av videoklipp fra Viaplays rettighetsportefølje. Det er bruk av slike klipp uten en samarbeidsavtale TV 2 og Viaplay nå strides om i retten.