Ingvill Måkestad Bovim blir styremedlem i Antidoping Norge

foto