Forfang forbannet etter Vikersund-renn – FIS-topp og Stöckl reagerer

foto