Djokovic i fare for å miste flere turneringer grunnet vaksine-nekt

foto