«Denne ser jeg veldig alvorlig på», skrev banemesteren da han varslet om setningsskader for flere år siden.

foto