– King gjorde seg klar til å reise til Manchester United