Det bekrefter kulturminister Abid Raja (V) overfor VG.

– Vi vet at det vil være smittevernbegrensninger gjennom sommeren, men vi vet ikke hvor kraftige de vil være. Derfor skaper vi forutsigbarhet for barn og unge i idretten gjennom å utvide pakken som er annonsert for juli og august (300 mill. kr.) til å gjelde september og oktober (370 mill kr.), sier han.

– Er dette et signal om at breddeidretten vil oppleve tiltak og nedstengning utover høsten også?

– Vi håper coronapandemien er over på det tidspunktet, og vil fase ut disse ordningene dersom det ikke er et behov for pengene. Dette er en form for helgardering, dersom smitten fortsatt eksisterer i samfunnet, sier Raja.

I de to kommende krisepakkene til idretten, så kan klubber søke på penger for å dekke økte kostnader som følge av at arrangementer må tilspasses smittevernreglene.

Det kan også søkes om støtte dersom inntekter har bortfalt som følge av at et arrangement er avlyst eller bare delvis gjennomført.

Når Stortinget åpner igjen etter sommerferien 27. september, så vil Raja vurdere behov for ytterligere krisepakker dersom samfunnet ikke fullstendig gjenåpnet.

– Hvordan opplever du økonomien i norske idrettslag nå?

– Frem til januar, så opplevde jeg at alle var godt fornøyd. Så kom det muterte viruset, som gjorde at ordningen vi hadde planlagt ikke traff godt lenger. Da lyttet vi til innvendingene, og jeg opplever at idretten er fornøyd nå. Det vi har foreslått er til ESA for behandling der, sier Raja.

Høstpakken han nå skisserer er en del av revidert nasjonalbudsjett, som legges frem senere i dag. Det skjer 14 måneder etter at Norge stengte ned - i mars i fjor.

Ifølge Norges Idrettsforbund er den økonomiske situasjonen i dag varierende i norske idrettslag. Kommunikasjonssjef Finn Aagaard hevder at enkelte, som Friskis & Svettis, samt enkelte idrettslag innen dans og kampsport, har falt utenfor alle støtteordninger.

– Flere av disse idrettslagene har derfor nå en særdeles krevende økonomi, sier han.

Men:

– For de aller fleste idrettslag som derimot har nytt godt av kompensasjonsordningene har de livsnødvendige støtteordningene bidratt til å opprettholde en bærekraftig økonomi som gjør at klubbene vil være bedre i stand til å gi et like godt aktivitetstilbud som før pandemien når idretten etterhvert gjenåpner for fullt, understreker Aagaard.