RBK-børsen: Sprenger snart børsen, men får RBK beholde ham?