Hamlin flyttet til sykehus i hjembyen etter hjertestansen

foto