Sport

Branns eldste spiller er lagets kondiskonge

foto
Brann-veteran Ruben Kristiansen løper fra de fleste fotballspillere. Her på trening foran Filip Delaveris, Japhet Sery Larsen og Kasper Skaanes. Foto: Bjørn Erik Larsen