Søndag kveld ble NRK-journalistene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani fengslet i Qatar, hvor de var på jobb for statskanalen. Etter 32 timer i varetekt ble de løslatt, og reiste tirsdag kveld hjemover mot Norge. Etter en mellomlanding i København, kom de til Gardermoen like etter klokken ni onsdag formiddag.

Arrestasjonen av de to journalistene har vekket kraftige reaksjoner, og idrettspresident Berit Kjøll er blant dem som reagerer.

– Fra norsk idretts side tar vi på det sterkeste avstand fra at journalister, enten de kommer fra Norge eller andre land, som er i embets medfør og utfører sitt samfunnsoppdrag, blir arrestert slik som vi nå har vært vitne til. Fra mitt ståsted mener jeg medienes frie stilling er helt ufravikelig. Derfor er vi både rystet og sjokkert over det vi nå har vært vitne til. Jeg mener også at Qatar aldri skulle vært tildelt VM. Det ser vi nå. Det er lett å si det og se det i etterkant, men det var da det ble tildelt man burde ha reagert kraftfullt, sier Kjøll til VG.

Kjøll får støtte fra fotballpresident Terje Svendsen.

– For oss er dette helt uakseptabelt, at qatarske myndigheter arresterer journalister som driver saklig og kritisk journalistikk. Vi reagerer veldig sterkt på dette, og er dypt bekymret for journalisters vilkår i Qatar. Vårt tydelige standpunkt skal meldes til Qatar og FIFA, og vi håper også flere UEFA-land reagerer på dette, for det er ikke akseptabelt, sier Svendsen til VG.

Svendsen åpner nå for å revurdere NFFs planlagte tur til Qatar i desember.

– VI kommer til å gjøre en vurdering om vi hele tatt skal dra. Nå må vi tenke oss grundig om.

– Tror du Qatar bryr seg noe som helst om hva Norge, som ikke kom til VM, gir uttrykk for på en slik tur?

– Det planlegges en tur med nordiske land og flere UEFA-land som allerede er kvalifisert. Vår forhåpning er at de vil lytte til den delegasjonen som kommer ned. Vi vil vurdere om vi skal reise eller ikke, sier Svendsen.

Svendsen mener hendelsen med NRK-journalistene viser at dette er noe som er langt større enn bare fotball.

– Dette er også noe som er i relasjon til det bilaterale forholdet mellom Norge og Qatar. Jeg håper myndigheter og næringsliv kommer på banen, og bistår sammen med fotballen. Det er helt uholdbart at ytringsfriheten ikke blir respektert. Noe av det som har vært diskusjonen knyttet til FIFA og det kommende VM, har jo vært journalisters arbeidsvilkår, pressefrihet og ytringsfrihet. Dette går jo rett inn i den problematikken.

Både Svendsen og Kjøll har tidligere gjort det klart at de støtter linjen som norsk idrett har lagt seg på, hvor dialog har blitt vektlagt fremfor en boikott.

– Står du fortsatt for det, Kjøll?

– Vi har i hele norsk idrett hatt grundig diskusjoner med utgangspunkt i diskusjonen om boikott eller ikke. Det gjelder både Qatar og andre internasjonale idrettsarrangementer. Vår strategi er at det er bedre å delta, sette søkelys på utfordringer i det landet mesterskapet finner sted, fremfor å boikotte, sier idrettspresidenten.

– Viser ikke dette og Amnestys rapport i forrige uke at dialoglinjen ikke fungerer?

– Dette som har skjedd nå gjør at hele verdens søkelys vil være på det som har skjedd i Qatar. Det vil få store konsekvenser med tanke på det vi tar sterkt avstand fra. Det å nå ta dialogen og sette søkelys på denne typen hendelser, er jo et utgangspunkt som mest sannsynlig – får vi håpe – skaper endring, sier Kjøll.

Det norske herrelandslaget klarte ikke å kvalifisere seg til mesterskapet, men i forkant satte Norges Fotballforbund ned et utvalg for å vurdere om man skulle boikotte mesterskapet eller ikke. Utvalget gikk inn for dialog, som også ble resultatet på fotballtinget.

– Det som er bra å vite da er det grundige arbeidet man gjorde i forbindelse med deltagelse i VM i Qatar i regi av Norges Fotballforbund. Der har man vurdert en rekke sider og initiert en rekke tiltak, som nå må følges nøye. At det som nå har skjedd, setter søkelys på dette på en ny måte, det er helt klart, sier Kjøll.

– Jeg tenker at dette som nå har skjedd må også få enda sterkere og tydeligere konsekvenser for tildeling av fremtidige arrangement. Det er helt åpenbart. Som jeg sa, Qatar skulle aldri blitt tildelt VM, sier idrettspresidenten.

– Hvordan kan du og dere påvirke det?

– Det kan vi påvirke gjennom å ha en tydelig stemme inn i de internasjonale foraene hvor vi sitter i styret. Nå er jeg på vei til styremøte i EOC. Der kommer jeg til å ta opp dette. Min kollega Kristin Kloster Aasen sitter i IOC-styret, og jeg er helt sikker på at det vil bli diskutert og drøftet der. At denne problemstillingen er aller øverst på alles agenda, det vil den være, for å se hvordan vi kan ta grep som får konsekvenser for tildeling av fremtidige arrangementer.

– Synes du deres «tydelige stemme» har en effekt?

– Vår tydelige stemme er én stemme og alle stemmer har en effekt.

Hun er klar på at hun ikke vil besøke Qatar i forbindelse med fotball-VM neste år.

– Det har aldri vært på min plan. Jeg har aldri hatt noe ønske om å være eller delta i Qatar. Jeg tar sterkt avstand fra det som skjer der.