Klaveness’ tale gikk verden rundt. Men når hun frem?

foto