Sto i fare for konkurs i fjor - nå er regnskapet klart