Inviterer til konferanse for å diskutere utviklingsmuligheter i Midt-Troms