Sport

Hva skal med i sekken? Slik gjør den turglade familien og ekspertene det.

foto
Ut på tur aldri sur. Så lenge det er snø, benyttes skiene. Mor og far har hver sin sekk. F.v.: Tom Gustavsen, Maria, Sarah og Janna Rolfsnes. Foto: Signe Dons