Han er stemplet som illojal. Nå skal den unike saken avgjøres.

foto