Neymar bøtelagt på ny i hjemlandet – holdt fest på avsperret luksuseiendom

foto