Weng-tvillingene forbauset: – Viser at vi er å regne med

foto