Gledelig nytt for Gulldén: Søsteren er kreftfri

foto