Slik vil de gi barn og unge i Oslo øst like godt tilbud som jevnaldrende i vest