Kongsvinger-krisen forverret – tapte for nyopprykket lag

foto