Vil unngå konflikter – lager sykkeltrasé i Bymarka

foto