Da Casper Ruud var 14 år, knyttet han et spesielt bånd

foto