Da de lanserte ideen, kunne ikke responsen ha vært bedre

foto