Mangeårig drøm skal realiseres: - Ny giv med nytt klubbhus

foto