RBK-børsen: Veteranen ble Dagens Ivers i Molde

foto