Zuccarello slakter Norges prestasjon: – Vi blir pissa på

foto