Han ble hyllet som en mirakelmann, men så raknet det. Her er tre forklaringer på Wengers fall

foto