Svake perioder ødela for Sandnes Ulf som trenger hjelp av sine enere

foto