Horneland om Blombergs vanvittige evne: – Ganske unik