Tuva Hansen levde med intense smerter i ti år. Så forsto legene hva som var galt