Niso-lederen om kritikken fra VIF: – Får stå for Vålerengas regning