«Forklaringen er den gamle, enkle. Dårlig lederskap.»

foto